Zespół górnego otworu klatki piersiowej

mgr Mateusz Małachowski

Zespół górnego otworu klatki piersiowej ( thoracic outlet syndrome) TOS – zespół objawów występujących na wskutek ucisku struktur naczyniowo-nerwowych w obrębie otworu górnego klatki piersiowej.TOS możemy podzielić na dwa typy:
 • neurologiczny (ucisk splotu barkowego)
 • naczyniowy (ucisk tętnicy podobojczykowej, żyły podobojczykowej, żyły pachowej).
 • Do ucisku dochodzi między kręgosłupem szyjnym a pachą.

  Objawy dotyczą kończyny górnej po stronie ucisku, możemy do nich zaliczyć między innymi:
 • drętwienie kończyny, dłoni, palców,
 • zaburzenia potliwości,
 • obrzęki,
 • gorszą adaptacją na zimno,
 • problemy z chwytnością dloni,
 • objawy mogły nasilać się podczas unoszenia kończyny do góry ponad głowę

  Objawy mogą nasilać się podczas unoszenia kończyny do góry ponad głowę. Najczęstszą lokalizacją objawów będzie dłoń (drętwienie palców). Pacjent często będzie podejrzewał u siebie problem na poziomie nadgarstka.

  Częstym patomechanizmem jest: ucisk w miejscu przejścia splotu barkowego nad pierwszym żebrem między mięśniem pochyłym przednim a środkowym, pod obojczykiem przez mięsień podobojczykowy, przez mięsień piersiowy mniejszy


  Ważne jest prawidłowe zróżnicowanie z którego poziomu pochodzi objaw. Po przez badanie manualne terapeuta jest wstanie określić napięcie tkankowe oraz ustawienie pierwszego żebra. Leczenie tego zespołu polega na pracy na tkankach miękkich w okolicy szyi, klatki piersiowej, łopatki, części szyjnej i piersiowej kręgosłupa, przeponie, kończyny górnej zajętej objawem. Stosuje się mobilizację oraz manipulację między innymi pierwszego żebra. Zespół ten często będzie pojawiał się u osób zestresowanych, dużo pracujących w nieprawidłowej pozycji a także u osób uprawiających kajakarstwo, pływanie, dużo trenujących na siłowni, z rozbudowaną muskulaturą obręczy barkowej, nierozciągających się prawidłowo po treningu.

  mgr Mateusz Małachowski