Rehabilitacja wykonywana w naszym Centrum jest zabiegiem kompleksowym. Podczas terapii korzystamy z:
 • terapii manualnej,
 • terapii osteopatycznej,
 • terapii powięzi i tkanek miękkich,
 • terapii wisceralnej,
 • Dry needling - Suche igłowanie,
 • Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization,
 • fizykoterapii,
 • masażu,
 • kinesiology tapingu,

 • Na podstawie uprzednio wykonanej diagnostyki, podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej, terapeuta rozpisuje przebieg rehabilitacji. W zależności od problemu, jego ukierunkowania, intensywności oraz stanu pacjenta terapeuta podejmuje decyzje, jakie zabiegi będą skuteczne w leczeniu dysfunkcji.


  Pierwszą wizytą u naszych specjalistów jest konsultacyjną fizjoterapeutyczna. Przed przystąpieniem do terapii przeprowadzamy wywiad oraz badanie palpacyjne i funkcjonalne narządu ruchu. Oceniamy wygląd i konsystencję tkanek, zakres i jakość ruchu elementów kostnych oraz charakter oporów występujących podczas przemieszczania poszczególnych struktur układu ruchu względem siebie.
  Na podstawie wyników diagnostyki, indywidualnie dobierane jest postpowanie rehabilitacyjne.

  Przeprowadzony wywiad umożliwia wyodrębnienie szczegółowego problemu pacjenta i wybranie odpowiedniej, manualnej techniki zabiegowej.
  Stosujemy pasywne techniki mobilizacji, jak również aktywne ćwiczenia wykonywane przez pacjenta w celu wzmocnienia i stabilizacji lub jako wprowadzenie do właściwej mobilizacji. Pacjent otrzymuje dodatkowo wskazówki dotyczące właściwych ćwiczeń, które wspomagają czynności manualne, a także szereg informacji dotyczących czynności życia codziennego np. sposób spania, siedzenia, podnoszenia ciężkich przedmiotów itp. oraz zestawy ćwiczeń do wykonywania w domu.


  Nasze działania mają za zadanie:

 • uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji;
 • przywrócenie prawidłowej mechaniki;
 • zabezpieczenie przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych (np.: zespoły bólowe kręgosłupa);
 • przywrócenie już utraconych funkcji;
 • umożliwianie prawidłowych przebiegów procesów przebudowy tkanek po urazach i operacjach;
 • przeciwdziałanie wtórnym zmianom w układzie kostno - mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu;
 • zapobieganie powikłaniom w układzie krążenia i oddychania, które mogą wynikać z długiego unieruchomienia.
 • Skutecznie leczymy między innymi:

 • bóle głowy i karku;
 • przewlekłe bóle kręgosłupa;
 • rwę kulszową;
 • problemy związane z układem trawiennym
 • schorzenia bioder oraz kończyn górnych i dolnych;
 • dolegliwości typu migrenowego;
 • ostre stany bólowe;
 • zaburzenia snu;
 • bóle stawów kręgosłupa i kończyn.


 • Nasi terapeuci korzystają z wielu szkół i szkoleń specjalistycznych:

 • Flanders International College of Osteopathy,
 • Osteopatyczna koncepcja Bogusława Mazura D.O.,
 • High Velocity Low Amplitude - Manipulacje krótkodźwigniowe,
 • Cranial Connective Workshop - Terapia Kranio-Sakralna,
 • Terapia Wisceralna,
 • Dry needling - Suche igłowanie,
 • Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization,
 • Kaltenborn – Evjenth,
 • Koncepcja Szkoły Niemieckiej,
 • Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg Ackermanna,
 • McKenzie,
 • Mulligan Concept.


 • Swoją terapię uzupełniamy pracą na tkankach miękkich. Jedną z najskuteczniejszych metody pracy na tych strukturach jest koncepcja dr. Ciechomskiego, a także praca na punktach spustowych oraz masaż tkanek głębokich.
  Skuteczność zabiegu umożliwia spojrzenie na ciało pacjeta jako integraną całość, dlatego podczas terapii korzystamy także z wielu technik terapii trzewnej.

  Aby zapewnić pacjentom jak najszybszego powrotu do zdrowia, ale także zadbać o ich profilaktykę i zapobiegać urazom nasi terapeuci korzystają z najnowszych metody proacy z takankami miękkimi. Taką właśnie medtodą jest Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization.
  Jest to forma mobilizacji tkanki miękkiej z użyciem specjalistycznych narzędzi. Umożliwia ona skutecznie zwalczanie adhezji powięziowych oraz daje szerokie pole możliwości do pracy na bliznach. Metoda ta wykorzystuje specjalnie zaprojektowane narzędzia, wykonane ze stali nierdzewnej. Dzięki nim nasi terapeuci mają możliwość dokładnego diagnozowania i skutecznego leczenia obszarów, wykazujących cechy zwłóknienia tkanki miękkiej lub chronicznego zapalenia.

  W celu przyspieszenia regeneracji w organiźmie pacjent, a także przy wszelkiego rodzaju dolegliwościach i kontuzjach stosujemy Dry needling - Suche igłowanie. System działa na czterech bodźcach: kręgowym i współczulnym w kręgosłupie - te bardzo efektywnie zmniejszają ból, lokalnych bodźcach (na odpowiednim mięśniu / nerwie) - co stymuluje powrót do zdrowia oraz odpowiedź immunologiczną, oraz punktach dystalnych - punkty pomagają w modulowania neurochemii oraz bólu.

  Terapię manualna wspomagamy zabiegami fizykoterapeutycznymi: falą uderzeniową, elektroterapią oraz ultradźwiękami.

  U pacjentów ortopedycznych oraz w stanie ostrym skuteczną metoda jest kinesiology taping. W celu zmniejszenia bólu oraz podtrzymania efektów terapii naszym pacjentom są aplikowane plastry w ramach terapii.

  Celem terapii jest zlokalizowanie i wyeliminowanie przyczyn powstawania bólu, a tym samym odtworzenie równowagi statycznej, stawowej i mięśniowej.